آنالیز ساختار پروتئین:

معمولا بعد از اعمال یک تغییر در پروتئین (ایجاد بیماری ژنتیکی بر اثر بروز موتاسیون در یک پروتئین و یا Truncate کردن پروتئین ها و یا آنزیمهای پروتئین) ساختار پروتئین نیز تغییر میکند.ممکن است یک α Helix به یک Sheet β تبدیل شود و یا بلعکس. تغییر در ساختمان دوم و سوم پروتئین و مشاهده عملکرد آن کاربرد فراوانی در مهندسی پروتئین نیز دارد.شرکت کاوش فناور کوثر مفتخر است کلیه آنالیزهای لازم برای بررسی ساختار دوم و سوم پروتئین ها را در قالب پروژه های علمی انجام دهد.

جهت سفارش پروژه در زمینه بررسی ساختار دوم،سوم و چهارم پروتئین ها با شرکت کاوش فناور کوثر تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس:۰۲۱۷۷۵۱۷۷۲۰

آرشیو مطالب
پیوند های مفید
آمار سایت

 • محصول جدید
 • محصول پانزدهم
 • محصول چهاردهم
 • محصول سیزدهم
 • محصول دوازدهم
 • محصول یازدهم
 • محصول دهم
 • محصول نهم
 • محصول هشتم
 • محصول هفتم
 • محصول ششم
 • محصول پنجم
 • محصول چهارم
 • محصول سوم
 • محصول دوم